Bremer Inkasso GmbH

D-28259 Bremen
Leerkämpe 12

Tel. +49 421 84106-0
Fax +49 421 84106-21

Zo gaan wij te werk

  • Onmiddelijk schriftelijke sommatie tot betaling aan de schuldenaar.
  • Telefonische aanmaning door psychologisch geschoold personeel (wij leggen bijv. bezwaren van uw schuldenaar bloot, zodat processen worden vermeden).
  • Tegelijkertijd vindt de voorbereiding plaats van de gerechtelijke procedure door inwinnen van informatie over de schuldenaar (de waarschijnlijke uítzichten op succes worden gecontroleerd – door het inwinnen van economische inlichtingen, recherche van negatieve gegevens bij de ten uitvoer leggende rechtbank en de rechtbank voor de insolventieprocedure); de precieze identiteit van uw schuldenaar wordt vastgesteld door navraag bij het handelsregister of bij arbeitsinspecties.
  • Als de incassoprocedure voorafgaande aan een gerechtelijke procedure geen resultaat oplevert, geven wij direct opdracht voor aanmaningsprocedure en de gedwongen tenuitvoerlegging (bijv. het bewerkstellingen de schriftelijke aanmaning tot betaling en de executoriale titel, beslaglegging op rekeningen, beslaglegging in natura, arrestatie en desnoods afname van de plechtige verzekering door de deurwaarder, inschrijven van een verpflichte zekerstellinghypotheek op het grondstuk van uw schuldenaar etc.). Wij blijven uw aanspreekpunt tijdens de gehele procedure.
  • Voert uw schuldenaar verweer tegen een schriftelijke aanmaning tot betaling, dan geven wij – na overleg met u – opdracht aan onze tot proces gemachtigde advocaten ter plaatse. Ook hier verloopt de gehele informatieve correspndentie via ons kantoor.
  • U wordt door ons schriftelijk op de hoogte gehouden over alle belangrijke stappen en in voorkomend geval krijgt u kopieёn voor uw eigen administratie. Via onze klanten-online-informatie-service op www.bremer-inkasso.de kunt u bovendien al uw dossiers inzien en bent u steeds op de hoogte van de actuele stand van ieder dossier.

Ook als u ons per FAX of mail een opdracht geeft, hebben wij maar een paar gegevens van u nodig.

Bremer Inkasso GmbH

D-28259 Bremen
Leerkämpe 12

Tel. +49 421 84106-0
Fax +49 421 84106-21


sehr gut

4,7 / 5,0