Bremer Inkasso GmbH

D-28259 Bremen
Leerkämpe 12

Tel. +49 421 84106-0
Fax +49 421 84106-21

Voorwaarden

De voorwaarden van ons incassobureau:

  • Geen contributie op jaarbasis of voor lidmaatschap.
  • Geen koop van orderbrieven.
  • Geen berekening van tarieven bij orderplaatsing.
  • Geen heffing van voorschotten op onkostenvergoedingen.
  • Bij goed gevolg wordt geen provisie voor behaald resultaat ingehouden op de geïnde hoofdvordering. De hoofdvordering wordt 100 % aan u uitbetaald.
  • Bij goed gevolg draagt de schuldenaar onze kosten (zie §§ 6,8 en 9 van onze incassovoorwaarden).
  • Bij geen gevolg in de procedure voorafgaande aan en tijdens de gerechtelijke aanmaningsprocedure en procedure van tenuitvoerlegging betaalt u GEEN HONORARIUM! In plaats daarvan wordt er slechts een vast bedrag voor onbehaald resultaat berekend tussen 10,- Euro en max. 100,- Euro, alsmede de contante onkosten (zie §§ 6,8 en 9 van onze incassovoorwaarden).

Op de volgende pagina krijgt u een overzicht van de voordelen van ons incassobureau.

Bremer Inkasso GmbH

D-28259 Bremen
Leerkämpe 12

Tel. +49 421 84106-0
Fax +49 421 84106-21


sehr gut

4,7 / 5,0