Bremer Inkasso GmbH

D-28259 Bremen
Leerkämpe 12

Tel. +49 421 84106-0
Fax +49 421 84106-21

De firma

werd in 1984 toegelaten als incassobureau door de President van de Arrondissements-rechtbank te Bremen conform Art. 1, § 1 Nr. 5 van de Duitse wet tot regeling van rechtsbijstand (RBerG) en vanaf 04.04.1996 voortgezet als “Bremer Inkasso GmbH”. De firma wordt door gerenommeerde cliёnten gewaardeerd als succesvolle dienstverlener.

Ons serieuze optreden en het positieve imago maken een resultaatgerichte werkwijze mogelijk. Wij zijn werkzaam door de hele Bondsrepubliek Duitsland en in het buitenland. Tot onze klanten behoren banken, expeditiebedrijven, uitgeverijen, artsen, ambachtsbedrijven, belastingadviseurs, commerciёle bedrijven (dienstverlening, handel, industrie) evenals particulieren.

Bremer Inkasso GmbH

D-28259 Bremen
Leerkämpe 12

Tel. +49 421 84106-0
Fax +49 421 84106-21


sehr gut

4,7 / 5,0